501 321 294 |

ZAKŁADANIE OGRODÓW ŚWIDNICA

Praca nad aranżacją ogrodu stanowi najistotniejszy, jak i najbardziej skomplikowany aspekt przy zakładaniu ogrodu w Świdnicy i okolicach. Tak samo jak w przypadku stawiania domu, dobry projekt architektury krajobrazu jest kluczem na drodze do spełnienia Państwa marzeń. Ogrody zakładamy na co najmniej jedno pokolenie, a więc na wiele lat, więc ważnym jest, aby na każdym etapie jego budowy ściśle trzymać się założonego projektu. W ten sposób osiągniemy dwa cele: wymarzony ogród oraz funkcjonalną przestrzeń działki. Dodatkowo pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przesadzaniem roślin, wytyczaniem nowym ścieżek, itp.

ZAKŁADANIE OGRODÓW ŚWIDNICA

Na projekt należytego założenia ogrodu składa się:

  1. Spotkanie w miejscu, gdzie ma powstać ogród

To właśnie ten moment, kiedy mogą Państwo opowiedzieć nam o swoich marzeniach dotyczących ogrodu, ale również o Państwa wymaganiach, które taka przestrzeń ma spełniać (tj. czy ogród będzie jedynie miejscem do odpoczynku, czy może planują Państwo wyodrębnienie jego części pod ogród warzywny, sad, czy klomb z ziołami lub zieloną zagrodę z malinami, porzeczkami i agrestem). Przysłuchując się Państwa wymaganiom, możemy doradzić jak zagospodarować naturalne przestrzenie terenu (jego nasłonecznienie, szatę roślinną okolicznych działek, ewentualne spadki terenu). Na pierwszym spotkaniu prezentujemy Państwu również nasze warunku umowy na założenie ogrodu w Świdnicy i okolicach.

  1. Wykonanie pomiarów terenu

Jeśli przystąpią Państwa na wstępne warunki naszej umowy, wtedy my przechodzimy do wykonania istotnych pomiarów Państwa działki. W ten sposób powstanie dokumentacja terenu wraz jego fotografiami. Na tym etapie zakładania ogrodu w Świdnicy i okolicach dokonamy również szczegółowej analizy gatunków roślin znajdujących się wokół Państwa działki oraz przeprowadzimy badanie gleby działki, a także ocenimy jej warunki mikroklimatyczne. Wszystko to jest konieczne przy późniejszym doborze szaty roślinnej oraz aranżacji jest rozsadzenia na działce.

  1. Zakładanie ogrodu w Świdnicy i okolicach

Na następnym spotkaniu z Państwem prezentujemy koncepcję ogrodu w oparciu o wszystkie uprzednio opisane czynności. Wtedy też dajemy Państwu więcej czasu, nawet do kilku tygodni, aby mogli się Państwo pochylić na projektem ogrodu oraz mogli wnieść wszelkie sugestie dotyczące przedstawionej propozycji.

  1. Przygotowanie aranżacji ogrodu w Świdnicy i okolicach

Nad projektem Państwa wymarzonego ogrodu w Świdnicy i okolicach pracujemy na bazie ostatecznie wybranej wersji jego koncepcji, do której wnosili Państwo sugestie i życzenia podczas dotychczasowych spotkań i odbytych rozmów. Teraz też my dopracowujemy wszystkie szczegóły i praktyczne aspekty Państwa ogrodu. Choć projekt przygotowujemy w całości, to dodatkowo przedstawiamy dla Państwa pomniejsze projekty dotyczące samego terenu, rozmieszczenia poszczególnych gatunków roślin, lokalizacji trawników, dróg i ścieżek ogrodowych oraz przewidzianych elementów małej architektury. W raz z projektem otrzymają Państwo opisy planowanych prac, listę drzew i krzewów ozdobnych wraz ze sposobami ich pielęgnacji. Co ważne nasze rośliny pochodzą z naszej własnej szkółki, a więc nasz towar jest zimowany i hartowany do naszego klimatu u nas na miejscu, a nie pochodzący z giełd roślin. Otrzymają więc od nas Państwo sprawdzony towar nasadzeniowy, a my gwarantujemy jego trwałość przy zachowaniu odpowiednich wymogów pielęgnacji. Wtedy też przedstawimy Państwu kosztorys, a więc kompleksową ofertę na przeprowadzenie wszystkich uzgodnionych prac. Jeśli Państwo sobie życzą, możemy przygotować wizualizację ogrodu w postaci obrazów medialnych lub kolorowych szkiców. Czas potrzebny na przygotowanie projektu Państwa ogrodu wynosi około 1 miesiąca.

 

 

ZAKŁADANIE OGRODU - SZCZEGÓŁY

Nasza oferta zakładania ogrodu w Świdnicy i okolicach przewiduje pełen wachlarz związanych z tym usług. Po pierwsze sporządzamy kosztorys oparty o dopracowany projekt ogrodu, a Państwo go akceptują. W dalszej kolejności ustalamy z Państwem harmonogram robót, aby zapewnić ich sprawny i czasowy przebieg. Ostatecznie podpisujemy umowę na realizację prac związanych z zakładaniem ogrodu w Świdnicy i okolicach.

W naszej ofercie zakładania ogrodu w Świdnicy i okolicach znajdą Państwo:

  • roboty ziemne mające na celu zniwelowanie nierówności działki, dowiezieniem dodatkowego humusu itd.
  • prace instalacyjne i brukarskie, tzn. wytyczenie i wykonanie ścieżek ogrodowych, położenie krawężników, budowa murków, zbudowanie systemów nawadniania terenu oraz elementów oświetlenia ogrodowego
  • zainstalowanie małej ogrodowej architektury, np. budowa pergoli, schodków, altan czy zbiorników wodnych
  • nasadzanie lub przesadzanie drzew i krzewów ozdobnych

 

Projektowanie stron internetowych - sitepromotor    Zaloguj się